TOWARZYSTWO AMICUS

15-889 BIAŁYSTOK
UL. BRUKOWA 28 LOK. 8
TEL./FAX. (85) 653 77 53
E-MAIL: 
ZIELONAGOSPODARKA@BIA.PL
PARTNERZYAKTUALNOŚCI
Podziękowania za 2,5 roku dobrej współpracy przy realizacji projektu
2015-06-30

We wtorek 30 czerwca br. kończymy realizację projektu innowacyjnego testującego „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”  (nr projektu: WND-POKL.06.01.01-20-002/12), realizowanego przez Towarzystwo Amicus z Partnerami krajowymi: Stowarzyszeniem Agencją Ekorozwoju Zielone Płuca Polski i Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży oraz Partnerem zagranicznym: Vorsitzender des NABU, Kreisgruppe Vechta e. V.

Po tych wyjątkowo intensywnych latach śmiało możemy stwierdzić, że realizowany przez nas projekt przyniósł wiele pozytywnych skutków. Udało nam się stworzyć, przetestować i przedyskutować innowacyjną formę aktywizacji zawodowej skierowaną do osób pozostających bez zatrudnienia w województwie podlaskim w obszarze zielonych miejsc pracy (ZMP).

Dziś pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w projekt i opracowanie ostatecznej wersji produktu.

Podziękowania kierujemy przede wszystkim do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, pracodawców, organizacji pozarządowych oraz szkół biorących udział w procesie testowania produktu, którzy dzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami i osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, w tym rolników i domowników rolników uczestniczących w projekcie, bez których realizacja jego założeń nie byłaby możliwa. Życzymy wam, aby doświadczenie nabyte podczas testowania zaowocowały w Waszym dalszym życiu zawodowym!

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim realizującym z nami niniejszy projekt. To był wyjątkowy i bardzo owocny czas!

Wszystkim zaangażowanym i nam życzliwym życzymy powodzenia w działaniu.

Do zobaczenia przy kolejnych przedsięwzięciach!


Zespół Projektowy