Sprzęt ZSEiE
Wybierz rodzaj terytorium:

Wg badań zleconych przez Agencje Ekorozwoju przeciętna liczba sprzętu elektrycznego i elektronicznego wymienianego w przeciągu 5 lat w gospodarstwach domowych u osób mieszkających na wsi wynosi: 1 urządzenie wielogabarytowe(lodówka, pralka, kuchenka) i 15 mniejszych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Wg badań zleconych przez Agencje Ekorozwoju przeciętna liczba sprzętu elektrycznego i elektronicznego wymienianego w przeciągu 5 lat w gospodarstwach domowych u osób mieszkających w miastach wynosi: 1,3 urządzenia wielogabarytowego(lodówka, pralka, kuchenka) i 18 mniejszych urządzeń elektrycznych i elektronicznych


Wpisz liczbę mieszkańców:
Ilość branżowych NGO:
Przeliczenie według:

Obliczenia zostaną wykonane przy założeniu:
AGD duże 0,15zł za kilogram
AGD małe 0,15zł za kilogram

Koszty transportu według:
Odzież używana

Obliczenia zostaną wykonane przy założeniu:
0,20zł za kilogram odzieży zimowej
1,00zł za kilogram odzieży letniej

Masa odzieży letniej(kg)
Masa odzieży zimowej(kg)

WAŻNE: Kalkulator nie może stanowić podstawy rozliczeń finansowych. Otrzymane wyniki finansowe stanowią prognozę finansową będącą rezultatem 5 - letniej zbiórki, a otrzymane wartości liczbowe są szacunkowe.

Trwa obliczanie...
Instrukcja
obsługi