Zużyte baterie
Wybierz rodzaj terytorium:

Wg badań zleconych przez Agencje Ekorozwoju, w gminie, przeciętna, miesięczna liczba zużytych baterii wytwarzana przez 75% rodzin - 2,5 szt; 13% rodzin - 7.5 szt; 8% rodzin - 20 szt; 4% rodzin - 10 szt.

Wg badań zleconych przez Agencje Ekorozwoju, w mieście, przeciętna, miesięczna liczba zużytych baterii wytwarzana przez 75% rodzin - 2,5 szt; 13% rodzin - 7.5 szt; 8% rodzin - 20 szt; 4% rodzin - 10 szt.


Wpisz liczbę mieszkańców:
Ilość branżowych NGO:
Przeliczenie według:

Obliczenia zostaną wykonane przy założeniu:
0,60zł za kilogram zużytych baterii

Koszty transportu według:
Zebrane nakrętki plastikowe

Obliczenia zostaną wykonane przy założeniu: 0,55zł za kilogram plastikowych nakrętek

Masa plastikowych nakrętek(kg)

WAŻNE: Kalkulator nie może stanowić podstawy rozliczeń finansowych. Otrzymane wyniki finansowe stanowią prognozę finansową będącą rezultatem 5 - letniej zbiórki, a otrzymane wartości liczbowe są szacunkowe.

Trwa obliczanie...
Instrukcja
obsługi