TOWARZYSTWO AMICUS

15-889 BIAŁYSTOK
UL. BRUKOWA 28 LOK. 8
TEL./FAX. (85) 653 77 53
E-MAIL: 
ZIELONAGOSPODARKA@BIA.PL
PARTNERZYREKRUTACJA

Grupy docelowe:

 

ODBIORCY na etapie testu:

 • 10 osób bezrobotnych lub nieaktywnych (OBN) niepełnosprawnych (test ZMP SEGREGATOR)
 • 10 OBN 50+ (test ZMP EDUKATOR)
 • 10 OBN z obszarów wiejskich (test ZMP DYSTRYBUTOR)
 • 10 rolników i domowników (test ZMP PRODUCENT)
 • ODBIORCY na etapie upowszechniania:
 • 144 OBN i rolników, domowników – 9 gmin x 16 osób

Łącznie: 184 osoby

 

UŻYTKOWNICY na etapie testu:

 • ZSEE i baterie: Gminy: Łomża, Narewka oraz Miasta Nowogród, Kolno i Łomża
 • Biomasa: Gminy: Kolno, Łomża, Narewka oraz Miasta: Kolno i Łomża
 • łącznie 5 JST oraz 10 MSP, 10 szkół, 15 NGO
 • UŻYTKOWNICY na etapie upowszechniania:
 • 14 JST w tym 9 nowych JST, NGO, MSP – łącznie 75 osób pracujących, w tym 27 z JST

Łącznie: 75 osób

 

Łącznie w projekcie 259 osób, w tym 40 OBN w teście, 144 OBN w upowszechnianiu oraz 75 osób pracujących użytkowników w upowszechnianiu oraz co najmniej 46 rolników domowników (10 w teście, 36 w upowszechnianiu) - łącznie 121 osób pracujących.

 

Grupę docelową stanowić będą w 100% osoby zamieszkałe na obszarze województwa podlaskiego (zgodnie z k.c.) i podmioty posiadające jednostkę organizacyjną na terenie woj. podlaskiego.